verco logo
vitv logo

CHIẾN DỊCH KHẢO SÁT NGUỒN VỐN

KHẢO SÁT NĂNG LỰC TÀI CHÍNH, CẤU TRÚC VỐN VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Chương trình khảo sát này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt – Verco, dưới sự bảo trợ của kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính ViTV. Mục đích của cuộc khảo sát:

  • Giúp doanh nghiệp tìm ra cấu trúc vốn phù hợp.
  • Bức tranh tài chính doanh nghiệp góp phần đề xuất với cơ quan hoạch định chính sách để đưa các gói giải pháp về vốn phù hợp với doanh nghiệp (đặc biệt cho doanh nghiệp SME).

Toàn bộ dữ liệu của những doanh nghiệp tham gia đều được bảo mật tuyệt đối, chịu trách nhiệm và không sử dụng vào mục đích thương mại.

Hãy cùng chúng tôi góp sức, đồng hành với Chính Phủ đạt được mục tiêu 1,000,000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

a. Thông tin doanh nghiệp

( * vui lòng điền MST để nhận mã miễn phí của khóa huấn luyện )

b. Khảo sát ý kiến doanh nghiệp

I. Năng lực tài chính

Bao nhiêu lần ?
Số tiền lớn nhất liên quan (VNĐ)
Lí do chính nhất

+ Trợ giúp tài chính cho các khoản vay quá hạn

+ Cam kết doanh nghiệp không lặp lại hoàn cảnh trên

II. Cấu trúc vốn

Bao nhiêu %
Bao nhiêu %
Bao nhiêu %
(Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có quyền mua cổ phiếu)
Bao nhiêu %
Bao nhiêu %
Bao nhiêu %
Bao nhiêu %
Tài sản dài hạn
Bao nhiêu %
Tài sản ngắn hạn
Bao nhiêu %
Tài sản ngắn hạn thường xuyên
Bao nhiêu %/tổng TSNH
Tài sản ngắn hạn tạm thời
Bao nhiêu %/ tổng TSNH

III. Phương pháp sử dụng vốn

IV. Hiệu quả sử dụng vốn

V. Nhu cầu sử dụng vốn

VI. Đề xuất

CƠ HỘI ĐẶC BIỆT

Khóa huấn luyện

CHÌA KHÓA TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP

Khóa huấn luyện

GIẢI MÃ GỌI VỐN

Khóa huấn luyện

CHÌA KHÓA TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP

Khóa huấn luyện

GIẢI MÃ GỌI VỐN

Khóa huấn luyện

CHÌA KHÓA TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP

Khóa huấn luyện

GIẢI MÃ GỌI VỐN

Mã miễn phí sẽ được gửi sau khi hoàn thành bản khảo sát. Khi tham gia khóa huấn luyện, mỗi cá nhân tham gia vui lòng đóng góp: 200k phục vụ cho các hoạt động (teabreak, tài liệu, ...)

VERCO xin chân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã dành thời gian tham gia chương trình khảo sát của chúng tôi!